Koen Uittenhove

Koen Uittenhove

Al meer dan 30 jaar ondersteun en begeleid ik jongeren en jongvolwassenen om hen een betere plaats te geven in onze samenleving. Dit heb ik gedaan in verschillende organisaties en in verschillende functies (vormingswerker, teamleider, coördinator,…) .

Momenteel werk ik bij Groep INTRO vzw en geef ik nu al een aantal jaren vorming, coaching en advies aan leerlingen uit het middelbaar onderwijs en aan hun scholen.

Daarnaast ben ik al heel wat jaren gelukkig getrouwd mat Anja Degoe. Zij geeft nog steeds heel geëngageerd les in het derde studiejaar van de Don Boscoschool in Bredene Sas.

Samen hebben we twee lieve kinderen, Tomas en Emma, die heel bewust hun eigen weg aan het uitzetten zijn.

Zowel uit mijn privé, opleiding en professionele loopbaan heb ik mijn driedubbele motivatie gehaald om mij op latere leeftijd (52 jaar) voor politiek te engageren.

Vanuit mijn job stel ik vast dat er na al die jaren van zorg, begeleiding en ondersteuning van jongeren en volwassenen nog steeds veel mensen uit de boot vallen. Er zijn nog steeds heel wat mechanismen en systemen die er voor zorgen dat mensen weinig of geen kansen krijgen tot een (mens)waardig leven.  Dit moet echt anders en daar wil ik naast professioneel ook politiek mijn steentje toe bijdragen.

Vanuit mijn privé ben ik voornamelijk bezorgd voor de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen. Met zijn allen gaan we nogal onbezonnen, egocentrisch en op korte termijn met onze moeder Aarde en elkaar om. Graag zou ik ook voor hen een wereld willen waarin er plaats is voor iedereen om gezond en wel te zijn.

Ten slotte loopt er veel mis in ons democratisch bestel (van alle bestuurssystemen waarschijnlijk het minst slechte) waardoor veel mensen het geloof en vertrouwen hierin verliezen. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat we beter kunnen door echte inspraak en participatie te organiseren en meer eerlijke betrokkenheid te creëren voor ieder individu, ongeacht geslacht, geaardheid, afkomst, intellectuele en fysieke verschillen,…