Lucas Vandendriessche

Lucas Vandendriessche

Lucas Vandendriessche

Ik ben Lucas Vandendriessche, geboren in 1966. Ik werk al 25 jaar als leidinggevend ambtenaar voor de Stad Oostende, in verschillende functies. Ik ben dan ook zeer vertrouwd met de werking van ‘een gemeente’. Ik heb ook drie jaar bij de gemeente Bredene gewerkt, als cultuurfunctonaris in het nieuwe Staf Versluyscentrum. Bij dit alles heb ik altijd het algemeen belang gediend. Ik kijk graag ver vooruit met een brede blik op de wereld. 

Aan een lokale gemeenschap bouwen is niet eenvoudig. De problemen zijn complex en de oplossingen liggen niet voor de hand. Bredene is de laatste 15 jaar gegroeid als een soort randstadje naast Oostende. Ik heb dat zien gebeuren en ik zie de vele mogelijkheden daarbij. Mogelijkheden van samenwerking bijvoorbeeld. Maar er zijn ook problemen die slim aangepakt moeten worden. Daar wil ik me voor inzetten.

Dit brede maatschappelijke perspectief is eigenlijk steeds de drijfveer geweest in mijn werk als leidinggevende en nu ook in de politiek. 

Ik ben politiek actief, maar zeker niet voor mezelf en ook niet in fluo-kleur. Ik zit in de politiek voor de toekomst, voor de mensen, voor onze gemeente. Het kan en het moet nog eerlijker, menselijker, gezonder en GROENer.  Dat klinkt hoogdravend en naïef, maar voor mij is dat geen fake news-bericht!  Ik meen zoiets oprecht. En ook onze groep Groen Bredene staat voor deze waarden.

We willen opnieuw een waarden-volle politiek met waardevolle mensen.

Tenslotte nog meegeven dat ik sedert 2004 in Bredene woon. En dat ik me zeer verbonden voel met onze gemeente. Ik heb er gewerkt, ik ben er getrouwd (met een Bredense). En ook mijn vijf kinderen ademen Bredene in en uit.

Lucas Vandendriessche

Ik ben Lucas Vandendriessche, geboren in 1966. Ik werk al 25 jaar als leidinggevend ambtenaar voor de Stad Oostende, in verschillende functies. Ik ben dan ook zeer vertrouwd met de werking van ‘een gemeente’. Ik heb ook drie jaar bij de gemeente Bredene gewerkt, als cultuurfunctonaris in het nieuwe Staf Versluyscentrum. Bij dit alles heb ik altijd het algemeen belang gediend. Ik kijk graag ver vooruit met een brede blik op de wereld. 

Aan een lokale gemeenschap bouwen is niet eenvoudig. De problemen zijn complex en de oplossingen liggen niet voor de hand. Bredene is de laatste 15 jaar gegroeid als een soort randstadje naast Oostende. Ik heb dat zien gebeuren en ik zie de vele mogelijkheden daarbij. Mogelijkheden van samenwerking bijvoorbeeld. Maar er zijn ook problemen die slim aangepakt moeten worden. Daar wil ik me voor inzetten.

Dit brede maatschappelijke perspectief is eigenlijk steeds de drijfveer geweest in mijn werk als leidinggevende en nu ook in de politiek. 

Ik ben politiek actief, maar zeker niet voor mezelf en ook niet in fluo-kleur. Ik zit in de politiek voor de toekomst, voor de mensen, voor onze gemeente. Het kan en het moet nog eerlijker, menselijker, gezonder en GROENer.  Dat klinkt hoogdravend en naïef, maar voor mij is dat geen fake news-bericht!  Ik meen zoiets oprecht. En ook onze groep Groen Bredene staat voor deze waarden.

We willen opnieuw een waarden-volle politiek met waardevolle mensen.

Tenslotte nog meegeven dat ik sedert 2004 in Bredene woon. En dat ik me zeer verbonden voel met onze gemeente. Ik heb er gewerkt, ik ben er getrouwd (met een Bredense). En ook mijn vijf kinderen ademen Bredene in en uit.