Plan Groen Bredene 2019 - 2024

Menselijker

Met haar prachtige duinen en haar uitgestrekte polders kan Bredene een thuis worden om trots op te zijn. Wat ons écht uniek maakt zijn de warme mensen.

 • Bredene wordt geen ‘diverse’ samenleving, Bredene IS het al! Het is een kwestie van op een verstandige en open manier goed samen te leven. Elkaar te leren kennen, elkaar begrijpen en goede afspraken te maken met elkaar.
 • Iedereen verdient een plaatsje in onze lokale samenleving. We zetten ons maximaal in om iedereen te integreren in het sociale weefsel van Bredene. Zo halen we mensen uit eenzaamheid en isolement en zo zorgen we ervoor dat mensen zich openstellen en niet discrimineren.
 • We creëren ontmoetingsplaatsen waar je een praatje kan slaan en je buren kan leren kennen. Bredene investeert in toegankelijk ontmoetingsruimtes, waar verenigingen en burgers activiteiten kunnen ontplooien. In een aantal aandachtswijken hebben we hiervoor speciale aandacht!
 • Kinderen en jongeren kunnen zich uitleven en ontplooien, ouderen bezorgen we een fijne oude dag. Zo zorgen Bredenaars voor elkaar. Verenigingen spelen hierbij een cruciale rol. De gemeente geeft zuurstof aan de verenigingen.
 • Laten we onze dorpskernen herleven: lokale winkels, lokale producenten, ijverige zelfstandigen en creatieve ondernemers krijgen alle steun.
 • Het echte leven en het digitale leven overlappen met elkaar. Menselijkheid moet het de digitale media overstijgen. We ondernemen acties waarbij ook digibeten toegang kunnen krijgen tot digtiale media en we blijven investeren in acties waarbij mensen elkaar zowel digitaal als in het echte leven ontmoeten.

 

Eerlijker
 • Elke Bredenaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait.
 • Betaalbaar en goed wonen voor iedereen is voor Groen Bredene een topprioriteit. Iedereen heeft recht op een basisinkomen.
 • Ook in Bredene groeien nog kinderen op in armoede, en dat laat een heel leven sporen na. We hebben speciale aandacht voor een aantal aandachtswijken.
 • Groen Bredene staat voor eerlijk en efficiënt besturen.
 • Jij bepaalt mee hoe Bredene er morgen uitziet. Inspraak en transparantie zijn de norm.t
 • We gaan uit van de persoonlijke capaciteiten en verantwoordelijkheden van de mens, maar waar nodig speelt Bredene haar regulerende rol.

Groener en Gezonder

Een ommetje maken met de fiets of te voet, frisse lucht snuiven, genieten van de rust: dat maakt de Bredenaar gelukkig.

 • Elke Bredenaar, van jong tot oud, moet zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers krijgen de ruimte en voorzieningen die ze verdienen.
 • Groen maakt gelukkig. We beschermen onze duinen en de natuur. We herwaarderen bestaande groengebieden en proberen ze in eenheid te verbinden met elkaar. Bijkomend bouwen kan via inbreiding en niet meer door het innemen van open ruimte. Zo zorgen dat elke inwoner toegankelijk groen op wandelafstand heeft.
 • Bredene heeft aandacht voor een goede gezondheid van alle burgers.
 • Bredene is Parijs niet, en toch kunnen we een verschil maken voor het klimaat. Of het nu gaat om hernieuwbare energie of afval, over minder uitstoot of gezonde voeding uit de buurt: met Groen neemt Bredene het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering, zee-en natuurvervuiling.
 • We vergroenen en verduurzamen de openbare ruimte en zetten maximaal in op klimaatadaptatie.
Algemene zaken

Bredene geeft als gemeentebestuur steeds het goede voorbeeld. Het gemeentebestuur staat model met een professionele, transparante, betrouwbare en duurzame aanpak van alle maatschappelijke uitdagingen waarmee Bredene geconfronteerd wordt.

 • We maken Bredene beter. We doen dat samen. De gemeente regelt en regisseert. De gemeente kruipt enkel in de actorrol bij het ontbreken van voldoende regulier aanbod en bij afwezigheid van burgerinitiatief.
 • Bredene is een sterk groeiende gemeente met beperkte middelen. Bredene wordt Grootstedelijk, samen met Oostende. Bredene breed. Oostende Breed. We vinden het belangrijk om de zaken samen en intergemeentelijk aan te pakken. We gaan hierbij op zoek naar meerwaarde op de beleidsdomeinen waar synergiën mogelijk zijn. Dit vergroot de mogelijkheden om effectief en efficiënt een antwoord te bieden aan alle maatschappelijke uitdagingen waarmee Bredene geconfronteerd wordt.