Menselijker

18 December 2017

Menselijker

Met haar prachtige duinen en haar uitgestrekte polders kan Bredene een thuis worden om trots op te zijn. Wat ons écht uniek maakt zijn de warme mensen.

  • Bredene wordt geen ‘diverse’ samenleving, Bredene IS het al! Het is een kwestie van op een verstandige en open manier goed samen te leven. Elkaar te leren kennen, elkaar begrijpen en goede afspraken te maken met elkaar.

  • Iedereen verdient een plaatsje in onze lokale samenleving. We zetten ons maximaal in om iedereen te integreren in het sociale weefsel van Bredene. Zo halen we mensen uit eenzaamheid en isolement en zo zorgen we ervoor dat mensen zich openstellen en niet discrimineren.

  • We creëren ontmoetingsplaatsen waar je een praatje kan slaan en je buren kan leren kennen. Bredene investeert in toegankelijke ontmoetingsruimtes, waar verenigingen en burgers activiteiten kunnen ontplooien. In een aantal aandachtswijken hebben we hiervoor speciale aandacht!
  • Kinderen en jongeren kunnen zich uitleven en ontplooien, ouderen bezorgen we een fijne oude dag. Zo zorgen Bredenaars voor elkaar. Verenigingen spelen hierbij een cruciale rol. De gemeente geeft zuurstof aan de verenigingen.

  • Laten we onze dorpskernen herleven: lokale winkels, lokale producenten, ijverige zelfstandigen en creatieve ondernemers krijgen alle steun.

  • Het echte leven en het digitale leven overlappen met elkaar. Menselijkheid moet de digitale media overstijgen. We ondernemen acties waarbij ook digibeten toegang kunnen krijgen tot digitale media en we blijven investeren in acties waarbij mensen elkaar zowel digitaal als in het echte leven ontmoeten.

 

Lees ook onze tekst over een eerlijker Bredene en ons artikel over een groener en gezonder Bredene