Algemene Zaken

02 Maart 2016

(intro komt hier)

  • Bredene geeft als gemeentebestuur steeds het goede voorbeeld. Het gemeentebestuur staat model met een professionele, transparante, betrouwbare en duurzame aanpak van alle maatschappelijke uitdagingen waarmee Bredene geconfronteerd wordt.
  • We maken Bredene beter. We doen dat samen. De gemeente regelt en regisseert. De gemeente kruipt enkel in de actorrol bij het ontbreken van voldoende regulier aanbod en bij afwezigheid van burgerinitiatief.
  • Bredene is een sterk groeiende gemeente met beperkte middelen. Bredene wordt Grootstedelijk, samen met Oostende. Bredene breed. Oostende Breed. We vinden het belangrijk om de zaken samen en intergemeentelijk aan te pakken. We gaan hierbij op zoek naar meerwaarde op de beleidsdomeinen waar synergiën mogelijk zijn. Dit vergroot de mogelijkheden om effectief en efficiënt een antwoord te bieden aan alle maatschappelijke uitdagingen waarmee Bredene geconfronteerd wordt.