Groen Bredene heeft alternatieve blik op coronavoorstellen gemeente

19 Juni 2020

Groen Bredene heeft alternatieve blik op coronavoorstellen gemeente

Eergisteren lanceerde Gemeente Bredene het lang verwachte zomer- en relanceplan Corona. In principe gaat het slechts over ‘voorstellen’, maar het is voor de toeschouwer duidelijk dat de voorgestelde zaken niet veel meer zullen veranderen. Groen Bredene wil niet langer toeschouwer zijn en reageert op een positieve manier op de gang van zaken.  Op de komende gemeenteraden zal Groen Bredene overigens met een eigen visie en uitwerking voor de dag komen.  

“Wat het gemeentebestuur nu aan de bevolking heeft meegedeeld omtrent de aanpak van Corona is op een zeer merkwaardige manier tot stand gekomen. Eerst zou er een gemeenteraadscommissie komen. Die kwam er dan niet. Wel kwam er een poging van het bestuur om alle fracties mee te nemen in het verhaal, maar precies één dag na het gemeenschappelijk overleg maakt het gemeentestuur  zelf al verschillende maatregelen publiek die eigenlijk nog ter discussie staan bij zowat alle fracties (ook die van de meerderheid). Waarmee je die zogenaamde inspraak verdrinkt in je eigengereid handelen.” zegt Lucas Vandendriessche, voorzitter Groen Bredene.

 

Hij gaat verder: “En als we naar het plan zelf kijken zijn we ook zeer ontgoocheld.  Het plan mist visie en is zeer slordig opgesteld.  En het financieel plaatje is ondoorzichtig en bevat fouten.  Met Groen Bredene zullen we op de komende gemeenteraden onze opmerkingen maken en een aantal zeer concrete voorstellen formuleren. We vertrekken daarbij van een brede visie en we benadrukken vooral het belang van sociale relancemaatregelen. Vandaag gaan we alvast in op enkele belangrijke, concrete zaken. In reactie op het gemeentebestuur.”

 

Gemeente vergeet 6.000 EUR Vlaamse middelen te besteden aan sociale maatregelen

“Het gemeentebestuur voorziet bijkomende sociale uitgaven, maar gaat in het plan nogal de mist in. Het bestuur pakt uit met het feit dat ze maar liefst 40.000 EUR voorziet als extra financiële steun voor mensen in Corona-moeilijkheden, met eigen middelen.  Dit is eigenlijk een cynische voorstelling van zaken: de gemeente krijgt van Brussel immers 45.829 EUR subsidies om deze sociale uitgaven te doen.  Niks geen inbreng van eigen middelen dus! Waar het verschil van die 6.000 EUR dan wel terecht komt in het plan is ons een raadsel.”, reageert raadslid voor Groen Bredene, Koen Uittenhove, verbaasd.

 

Cadeautjespolitiek rijdt zich vast in de uitvoering. Groen Bredene heeft alternatieven

Lucas Vandendriessche neemt over: “Een andere in het oog springende en zeer discutabele maatregel is de 10 EUR per inwoner om de lokale handelaar vooruit te helpen. De uitwerking van de maatregel is op zich al een huzarenstuk. Dat lijkt het gemeentebestuur ook te beseffen.  Maar het bestuur vergeet de inhoudelijke kritiek van deze ouderwetse cadeautjespolitiek. Om te beginnen is er de moeilijkheid dat het geld van deze tussenkomst nooit op een correcte en evenwichtige manier bij de lokale handelaar terecht zal komen. Verder vergeet de gemeente dat we op deze manier, via de BTW, de hogere overheden subsidiëren voor grote percentages. En tenslotte maakt deze actie geen onderscheid naargelang het inkomen en/of inkomenverlies van mensen”. Hij vervolgt: “ Groen Bredene stelt voor om de maatregel om te buigen en het budget rechtstreeks en verhoudingsgewijs uit te betalen aan de lokale handelaars. Daar zijn methodes voor”.  “En als de maatregel er dan toch door moet, hebben wij alternatieve voorstellen om een sociale correctie door te voeren.”, vult Koen Uittenhove nog aan.

 

Gemeente blijft kiezen voor Koning Auto. Groen Bredene dacht eerder aan een permanente braderie

“Dit zomerseizoen verdient de lokale middenstand in de Duinenstraat en Kapelstraat extra steun.  De gemeente neemt een aantal goede maatregelen. Groen Bredene zat ook op het spoor om van deze toeristische zone een soort permanente braderie te maken.  Dat vraagt ingrepen in de publieke ruimte. Waarbij het volgens ons kan onderzocht worden of er in deze zones bepaalde momenten van de dag geen eenrichtingsverkeer mogelijk is.  Dit geeft zuurstof aan voetgangers, fietsers en het vergroot terras- en uitstalruimte.  De Lokale Raad voor Economie en Toerisme zou hier een deftig plan over kunnen uitwerken in samenwerking met de gemeente. Wat dus niet gebeurd is.  De LRET is op geen enkele manier of op geen enkel moment betrokken sedert de start van de Coronacrisis! Wat blijkbaar wel vaststaat, is dat het bestuur in de Kapelstraat tweerichtingsverkeer aanhoudt in de zomer en dat de voetgangers Coronagewijs in eenrichtingsverkeer blijven terecht komen…  Begrijpe wie kan.”, stelt Koen Uittenhove tenslotte.