Het Bredense gemeentebestuur en deontologie, een foute combinatie

06 Januari 2024

Het Bredense gemeentebestuur en deontologie, een foute combinatie

In verschillende dossiers is het gemeentebestuur het noorden kwijt op hun moreel kompas. Zo organiseerde men in oktober een Foute fuif, zogenaamd voor het goede doel. In werkelijkheid ging er echter geen enkele euro naar een goed doel.

Op het vlak van deontologie is dit gemeentebestuur volledig het noorden kwijt. Voor de zoveelste keer moeten wij als oppositiepartij deze meerderheid wijzen op grove deontologische fouten. De terechtwijzing van Audit Vlaanderen heeft blijkbaar weinig indruk gemaakt, getuige wat er nu gebeurd is rond de Foute Fuif. Ook het concept “Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid” schiet zijn doel voorbij. De bevolking wordt gewoon misleid: beide organisaties zijn helemaal niet echt bedoeld voor het goede doel. Er is helemaal geen opbrengst! Toch blijft het gemeentebestuur dat doodleuk zo communiceren.

Vernieuwing deontologische code voor gemeenteraadsleden al jarenlang uitgesteld

8450anders vraagt sedert oktober 2020 op de gemeenteraad om de deontologische code voor gemeenteraadsleden te vernieuwen. De huidige code dateert van 2007. Burgemeester Steve Vandenberghe, zelf lid van de deontologische commissie in het Vlaams parlement, onderschreef onmiddellijk het zeer grote belang van deontologie. Maar toch zal er pas op de komende gemeenteraad in 2024 effectief een deontologische commissie opgericht worden. Dat is meer drie jaar later na onze vraag in 2020.

Gemeenteraadslid Andrea Otlet:

“Ondanks de vele beloftes van de burgemeester is het punt steeds op de lange baan geschoven. En als klap op de vuurpijl heeft de burgemeester op de  gemeenteraad van december 2023 reeds aangekondigd dat de deontologische commissie de deontologische code niet zal vernieuwen deze legislatuur. Dat was en is nochtans de opdracht van deze commissie.

Voor ons is het duidelijk dat dit gemeentebestuur er alles aan gedaan heeft om te vermijden dat er in deze legislatuur gewerkt zou worden aan deontologie. En dat zal zeker niet liggen aan de deontologische zuiverheid van dit gemeentebestuur. We herinneren aan het rapport van Audit Vlaanderen van begin 2023 waarin de gemeente een schijn van belangenvermenging aangemeten werd in verschillende dossiers.

 

Foute Fuif "voor het goede doel" ... levert enkel verlies op

De Foute Fuif voor het goede doel was in het verleden een goed initiatief. Er was veel volk en inzet en de opbrengst ging naar een goed doel. Deze editie draaide dat echter anders uit. De gemeente moest dit jaar zelf organiseren. En in de collegebeslissing werd al duidelijk gemaakt dat het dit jaar niets zou opbrengen. Er werd vooraf zelfs niet eens vastgelegd naar welk goed doel de eventuele opbrengst ging gaan. Toch werd de organisatie overal aangekondigd als Foute Fuif voor het goede doel.

Bruce Verburgh: “Uit de cijfers blijkt dat er zo´n 2.700 euro belastingsgeld gespendeerd is aan dit event. De kosten wogen niet op tegenover de inkomsten. Er ging geen enkele euro naar een goed doel. Toch blijft het gemeentebestuur dit event benoemen als ‘voor het goede doel’. Wij vinden dat getuigen van weinig deontologische feeling”.

 

Carnavalsverenigingen krijgen prioriteit op andere Bredense verenigingen

Het wordt echter nog fouter als we in de collegebeslissing zien hoe de verenigingen aangeduid zijn voor de drankverkoop, beide met een vergoeding van 500 euro. Dat is niet gebeurd via een open oproep naar alle erkende Bredense verenigingen. In de loop van 2023 is er daarover overigens geen dergelijke oproep geweest, ondanks dat het principe ook bestaat voor andere activiteiten.

Bruce herneemt: “Nog straffer. Het schepencollege heeft voor de Foute Fuif de aangeduide verenigingen bewust niet bij naam vernoemd. De deelnemende verenigingen zijn losweg aangesproken. Het betreft twee carnavalsverenigingen: de Orde van de Kloeffe en het Bredens Carnaval Comité. En dat zit helemaal fout: de Orde van de Kloeffe is een Oostendse vereniging en het Bredens Carnaval Comité was op moment van Foute Fuif nog geen erkende vereniging”.

 

Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid is aan vernieuwing toe

Voor het Wandelen gaat dezelfde vlieger op. Eigenlijk is het al sedert 2016 zo dat het event zelf geen enkele opbrengst genereert voor het goede doel. De kosten van de organisatie wegen niet op tegenover de uitgaven. Dit jaar kostte het ontbijt 2.000 euro, tegenover 1.700 euro inkomsten uit kaartenverkoop. Er was ook nog een clown die 480 euro kostte wat het negatief saldo op 780 euro brengt.

Lucas: “Dat maakt dat de gemeente al jaren een event aankondigt “voor het goede doel 11.11.11.”, terwijl de goed menende deelnemer aan “Wandelen voor Vrede en verdraagzaamheid “ in de praktijk eigenlijk helemaal niet bijdraagt aan dat goede doel.

Integendeel: iedere belastingbetaler levert met of tegen zijn wil een bijdrage, zonder dat de deelnemer aan het evenement noch de belastingbetaler dat beseft” en zonder dat dit op die manier gecommuniceerd wordt.

Er gaat sedert 2016 wel degelijk vanuit de begroting jaarlijks een bedrag van 5.250 euro naar de Koepel Noord- Zuid-Beweging (11.11.11). Dat is gewoon een vast budget dat in de begroting ingeschreven staat als kost voor de uitgave van het event Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid. De deelnemers aan “Wandelen voor Vrede en verdraagzaamheid “ mogen volgens ons niet de valse indruk hebben dat alleen zij een bijdrage leveren voor dit nobele doel.

 

Andrea Otlet besluit:

“Wij zijn Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid nochtans echt genegen 11.11.11 is een nobel doel dat de aandacht op de onrechtvaardigheid in de wereld wil vestigen en daar terecht wel wat centjes voor kan gebruiken. Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid was in de tijd een mooie actie, met inhoud ook. Er was informatie over ontwikkelingssamenwerking. Onze jonge mensen met een verhaal uit het buitenland kregen er een forum om hun projecten voor te stellen. Maar net zoals zovele zaken in deze gemeente heeft de huidige formule een zuurstofkuur nodig.

 

8450anders wil een faire gemeente

De gemeente moet dringend het roer omgooien en een actieve, faire gemeente worden maakt Lucas Vandendriessche, voorzitter van 8450anders duidelijk.

In Vlaanderen zijn er al 193 andere gemeenten “faire gemeente” (nieuwe benaming voor Fairtrade gemeente). We zouden de fuif kunnen omdopen tot …..Foute Fuif voor het Faire doel” en hopen dat een vernieuwde formule wel winst maakt voor het vooraf bepaalde goede doel.

FairTradeGemeente zet sinds 2004 eerlijke handel op de kaart in de Vlaamse gemeenten. De campagne, getrokken door Fairtrade Belgium, Oxfam België, Rikolto en 11.11.11, draagt bij aan een waardig bestaan voor boeren en producenten wereldwijd, zowel dichtbij als in Afrika, Latijns- Amerika en Azië.

We willen dat de voeding op ons bord en de producten die we gebruiken in goede werk- en milieuomstandigheden worden gemaakt. En dat de boeren en producenten daar een eerlijke prijs voor ontvangen. Dit engagement van de gemeente draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.