Rode cijfers voor de gemeentebegroting

17 December 2023

Rode cijfers voor de gemeentebegroting

Gemeentebegroting balanceert op een virtueel financieel evenwicht. De schulden worden doorgeschoven naar later en de gemeentelijke spaarpot gaat naar de bodem

We bestudeerden de laatste begrotingswijziging en de conclusies zijn duidelijk. De schulden worden in grote mate doorgeschoven naar de volgende legislatuur en zorgen voor een virtueel financieel evenwicht.  Te veel uitgaven gaan naar Bredene-Duinen. Er zijn te weinig investeringen in onze dorpskernen, mobiliteitsassen, verkeersveiligheid en natuur. Het AGB Staf Versluys kan afgeschaft worden. En de financiering van de personeelskosten en van het zwembad blijft een uitdaging voor komende legislaturen.

 

De spaarpot wordt tot op de bodem geleegd

Het was nochtans een makkelijk begrotingsjaar. Er waren zeer veel financiële meevallers tegenover de voorbije crisisjaren. De loonkost en energiekost waren veel hoger ingeschat. En de economie trok aan.  Het is trouwens niet dat er inkomsten te kort zijn: in het budget 2024 liggen de voorziene inkomsten 9% hoger dan oorspronkelijk ingeschat.

Je zou denken dat deze gunstige situatie de gemeente zou aanzetten tot spaarzaamheid, maar dat is niet zo.  De uitgaven stijgen integendeel vrolijk mee.  En de spaarpot uit het verleden gaat nu echt naar de bodem. In deze begroting zakt die spaarpot van 41.467.192 in 2020 naar  8.467.221 euro in 2024. 

 

Financiële evenwicht in het gevaar

En eigenlijk maakt dit gemeentebestuur het nog veel bonter. Het gemeentebestuur flirt nu, midden de lopende budgetcyclus 2019-2025, reeds met het minimum van de wettelijk opgelegde autofinancieringsmarge.  Dat is een indicator van de financiële gezondheid van je gemeente.  Met andere woorden: er moet niet veel gebeuren of de gemeente zit in de financiële problemen. En nog straffer is dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge nu reeds donkerrood kleurt!  Die indicator is door de overheid in het leven geroepen om ontwijkingsgedrag zichtbaar te maken. Voor de burger: het bewijst dat het Bredens gemeentebestuur het financieel evenwicht in stand houdt door meer en anders dan normaal geld te lenen. Het bestuur creëert een fictief financieel evenwicht en schuift de lasten vakkundig door naar de volgende bestuursploeg en naar de volgende generaties. Ongeveer alle andere kustgemeenten scoren positief op deze indicator. Voor 2024 staat dit cijfer 613.190 euro in het rood. Een zeer verontrustend cijfer.

 

Te veel belastingsgeld gaat naar Bredene Duinen

Bredene steekt zeer veel geld in eigen activiteiten, events, beurzen… in het kader van de zogenaamde ‘city marketing’. 8450anders stelt zich hier kritisch tegenover op. Andrea: “Bredene creëert hier onevenwichten tussen de dorpsdelen. Er gaat hierdoor veel te veel geld naar Bredene Duinen. En budgettair komen sommige sectoren te weinig aan bod. Nogmaals: de bijkomende middelen voor 2024 hadden ook voor ander zaken gebruikt kunnen worden zoals mobiliteitsassen, verkeersveiligheid, natuurontwikkeling, groenaanleg, enzovoort. Maar dat zijn zaken waarmee je maar op lange termijn mee scoort natuurlijk…”.

 

8450anders geeft twee duidelijke voorbeelden van dit onevenwichtig bestedingspatroon

 

1. Masterplan Sas raakt maar niet afgewerkt. Masterplan Dorp nogmaals op de lange baan.

Al jaren kondigt het gemeentebestuur een masterplan aan voor de herinrichting aan van het Dorp. Wel, dit wordt vakkundig steeds maar weer op de lange baan geschoven.  De begroting voorziet nu een studie van 75.000 euro…  in 2026!

Voor de afwerking van het masterplan Sas is er de komende jaren geen enkele euro meer voorzien. En eigenlijk kan het gemeentebestuur niet beweren dat dit nu eindelijk afgerond is. De Vaarstraat, Steenstraat, een stuk Zwaenepoelstraat en de Dijkweg liggen er nog steeds onaangeroerd bij. De mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in de Buurtspoorwegstraat bijvoorbeeld bewijst dat we er nog lang niet zijn op het Sas.

We brengen met onze oppositiepartij gewoon even in herinnering: deze beide masterplannen zijn door burgemeester Steve Vandenberghe aangekondigd op 18 maart… 2011!

2. Moet er nog een voetpaadje bij?

Aan de andere kant moet 8450anders toegeven dat er in dit kader wel een extra uitgave gebeurt, nl. 200.000 euro extra investeringen in voetpaden.  Gemeenteraadslid Andrea Otlet: “Dat is positief, maar tegelijk ook weer zeer pijnlijk. Deze extra investering is letterlijk een eenmalige versnelling, in een verkiezingsjaar natuurlijk. En wat het zeer pijnlijk maakt: deze extra investering is puur opportunisme wat betreft planning. De voorbije jaren is de geplande voetpadeninvestering niet eens gerealiseerd (415.460 euro realisatie van de geplande 707.690 euro). Wij hebben op de gemeenteraad al jaren aangetoond dat deze gemeente voor wat betreft de nodig aan te leggen voetpaden geen enkele vorm van planning heeft. Laat staan dat het gemeentebestuur zicht heeft op waar er nu best prioritair geïnvesteerd moet worden. Er is geen visie, er is geen planning en er is niet eens een deftige inventaris”.

 

AGB-structuur Staf Versluys kan opgedoekt worden

Vandendriessche besluit: “Dit gemeentebestuur ontbreekt een visie op de lange termijn.  Deze verkiezingsbegroting bevestigt dit. Ik wijs nog op de problematiek van het AGB Staf Versluys. Dat AGB krijgt dus nog maar eens een verhoging van de dotatie van het budget met 92.000 euro.  Ik stel me hier grote vragen bij. Het AGB kan momenteel zijn meerwaarde als meeting- en eventcentrum niet meer bewijzen. De exploitatieresultaten zijn slecht. En er is te veel leegstand. Dit begint eigenlijk onaanvaardbaar te worden en de komst van het IBIS-hotel zal de trend niet doen keren. Het AGB werd in de tijd opgericht in functie van BTW-recuperatie, maar dat was een misrekening. De aparte AGB-sturing is trouwens door de gemeente zelf afgevoerd, niemand weet dat echt. In de praktijk is het AGB gewoon een stukje van de vrijetijdssector van de gemeente geworden. Waarom is er dan eigenlijk nog een AGB-structuur nodig? Met 8450anders pleiten we er dan ook voor om de gemeentelijke integratie verder te zetten en het AGB als aparte bestuursstructuur op te heffen. Dat spaart een mooie som aan bestuurskosten uit.  En wat de toekomst van het Staf Versluyscentrum betreft, ziet 8450anders de zaken ook echt anders: minder budget voor events en veel meer ontplooiingskansen voor  socio-culturele verenigingen, culturele activiteiten en sociale initiatieven”.