Betalend parkeren om de gemeentekas te spijzen

29 September 2020

Betalend parkeren om de gemeentekas te spijzen

Groen Bredene heeft niet de traditie om oppositie te voeren tegen belastingen of retributies. Maar de beslissing om het hele jaar door parkeergeld te innen op de kustparkings kan voor ons niet door de beugel. Wij stellen de zin en het nut in vraag. Betalend parkeren is een mobiliteitsmaatregel; in Bredene is het echter een ordinaire manier om bijkomende inkomsten te genereren voor de gemeentekas. En wij zijn niet alleen. Handelaars, gebruikers en inwoners stellen de maatregel in vraag.  

Koen Uittenhove, gemeenteraadslid voor Groen, legt uit: “Op 1 oktober is het zover. Dan moet iedereen betalend parkeren op Bredene Duinen, ook in de winter. Tot en met 2019 was dit betalend parkeren voorbehouden voor de zomerperiode. Logisch, want dan is de parkeerdruk het hoogst.  In de winterperiode staan grote delen van de parkings op Bredene Duinen leeg. Van parkeerdruk is op die momenten helemaal geen sprake. Toch moeten mensen die winkelen, mensen die de familie bezoeken, occasionele gebruikers en dagjestoeristen nu ook in de winter betalen…”

 

Slecht voor lokale handelaars, bewoners en bezoekers

Lokale handelaars zijn in deze niet betrokken. De Lokale Raad voor Economie en Toerisme heeft in deze zeker geen stem gehad. Ze voelen zich eerder slachtoffer, want de middenstand op Bredene Duinen heeft het al niet zo makkelijk. Het gemeentebestuur wil de Bredense middenstand ondersteunen en leegstand tegengaan. Met deze maatregel werk je leegstand eigenlijk meer in de hand. Op parkings langs baanwinkels moet immers niet betaald worden.

Ook voor inwoners en gebruikers is deze maatregel zeer vreemd. Het familiebezoek zal in de komende wintermaanden dus parkeergeld moeten betalen op zo goed als lege parkings.

Het familiebezoek zal in de komende wintermaanden dus parkeergeld moeten betalen op lege parkings.Betalend parkeren in de wintermaanden om de gemeentekas te spijzen

“Iedereen kan er begrip voor opbrengen dat je in de zomermaanden parkeergeld moet betalen. Het heeft een ontradend effect en stimuleert alternatieve mobiliteitsoplossingen. De visie van Groen Bredene is dat retributies moeten bijdragen aan een betere organisatie van de lokale samenleving. In de wintermaanden heeft het echter geen effect om parkeergeld te innen. Tenzij het spijzen van de gemeentekas. In functie van mobiliteit heeft het geen zin. Het kan zelfs leiden tot parkeren op plaatsen waar we het liever niet hebben, maar waar niet moet betaald worden”, gaat Lucas Vandendriessche, voorzitter Groen Bredene, verder.

Als je parkeerbeleid ziet in het kader van het sturen van gewenste mobiliteit, dan is het overigens een bijzondere rekenoefening. Gemeente Bredene budgetteert de jaarlijkse (meer inkomst) parkeerinkomsten op 200.000 EUR (of totaal van 450.000 euro). Als je dat uitzet tegenover bijvoorbeeld het jaarlijks investeringsbudget voetpaden en fietspaden (158.000 EUR) hou je dus zelfs nog flink over. Zonder 1 EUR belastingsinkomsten bijkomend aan te wenden voor de Bredense fietser-voetganger…

 

Niet akkoord met deze maatregel? Leg de Groene Parkeerschijf!

Groen Bredene wil de bevolking in deze een hart onder de riem steken door aan iedereen een Groene parkeerschijf te bezorgen. Mensen kunnen de schijf uit protest achter hun voorruit leggen. Maar ze zullen er wellicht geen boete mee vermijden!?