Gemeentebestuur goochelt half miljoen euro uit toverhoed

13 Januari 2022

Gemeentebestuur goochelt half miljoen euro uit toverhoed

Jammer dat het positieve gevoel na de gemeenteraad nu teniet gedaan wordt door de dagjespolitiek van het College

“Ik viel deze ochtend van mijn stoel.  Nog geen drie weken nadat het budget voor 2022 is vastgelegd beslist het College om nog een extra half miljoen euro te besteden aan een voetbaldveld in kunstgras. Alsof het niets is. Zonder erbij te zeggen waar dat geld vandaan komt. Niet dat wij de noodzaak betwijfelen, maar deze manier van doen is gewoon bestuurlijk amateurisme”, stelt Lucas Vandendriessche voorzitter van Groen Bredene. 
Gemeenteraad wordt buiten spel gezet

Op de gemeenteraad van 20 december werd het meerjarenbudget 2022-2025 grondig gewijzigd. Door de band was de gemeenteraad tevreden met de op tafel liggende plannen. Er waren enkele bezorgdheden, maar grote kritiek bleef uit. Budgettair gezien zijn het trouwens moeilijke tijden. De Financieel Directeur wees in haar nota terecht op financiële voorzichtigheid. “Als financieel directeur wil ik erop wijzen dat tijdens het uitvoeringsplan van het voorgelegde meerjarenplan er moet gewaakt worden dat de geplande ontvangsten worden gerealiseerd  en dat de uitgaven STRIKT onder controle worden gehouden, dit zowel op exploitatie als op investeringsniveau.

 

“Jammer dat het positieve gevoel na de gemeenteraad nu teniet gedaan wordt door de dagjespolitiek van het College. Eigenlijk is dit een kaakslag voor de gemeenteraad. Wij zijn benieuwd naar de motivering van het College waarom deze kwestie zo dringend tussendoor komt. Was er dan geen tijd in 2021?”, zegt gemeenteraadslid Koen Uittenhove verontwaardigd.  “Op de volgende gemeenteraad zullen wij zeker ook vragen naar het financieel plaatje. Uitgeven is makkelijk. De vraag is nu hoe dat half miljoen euro zal gebudgetteerd worden. Het is overigens cynisch dat het College in de afgelopen jaren vele voorstellen van onze kant heeft afgewimpeld met de dooddoener dat er geen budget is, dat de gemeente arm is en dat er moet gezaaid worden naar de zak”, verzucht hij.

 

Het spijtige is dus ook dat er, met deze manier van werken van het College, geen enkele democratische ruimte is voor de gemeenteraad om deze kwestie te bespreken. Want een half miljoen euro is veel geld. “En nog eens voor alle duidelijkheid. Ook Groen Bredene onderschrijft de reële noodzaak  voor een beter voetbalveld. Het gaat ons over de ondemocratische manier waarop het huidig College, ook in nieuwe samenstelling, de zaken aanpakt”, verdedigt Lucas het groene standpunt.

 

Kunst- en vliegwerk

 De kwestie van de staat en de kwaliteit van de voetbalvelden in Bredene staat al jaren op de agenda. Secretaris Bruce Verburgh heeft de zaak bekeken: “Voetbalvelden zijn complexe materie. Keuzes op dit vlak vragen heel wat studie. Om te beginnen is er de kostenfactor, want naast aankoop is er ook steeds een onderhoudskost. En verder moet ook rekening gehouden worden met andere factoren, vooral de watertoets.  In functie van klimaatproblematiek niet onbelangrijk. Dit alles vraagt studie en planning. Ook de locatie van voetbalvelden is zeer belangrijk, bv. in functie van mobiliteit.”  En hij voegt er bezorgd aan toe: “Wij vragen ons af hoeveel studiewerk het gemeentebestuur verricht heeft op een kleine drie weken tijd?  Zijn alle alternatieven bekeken?  We zijn benieuwd naar het antwoord op deze vragen in de volgende gemeenteraad!”