Gemeentebestuur draait rond de pot

21 Januari 2020

Gemeentebestuur draait rond de pot

Gisterenavond 20 januari was een drukke gemeenteraad voor Groen Bredene. Op de zitting zelf werd tussen gekomen rond het invoeren van een retributie op geparkeerde aanhangwagens op de parking Gemeenschapscentrum Sas. Er werden ook enkele vragen gesteld rond de grote dotatie aan Westtoer. Belangrijk waren ook de voorbereide tussenkomsten vanuit Groen Bredene op bestaand beleid. Gemeenteraadslid Koen Uitenhove had drie interpellaties voorbereid. Het gemeentebestuur is nauwelijks ingegaan op de vraagstelling.  

€180 per jaar voor de vergunning van een aanhangwagen?

Wat betreft het tweede punt van de gemeenteraad (Punt 2: Terrein voor aanhangwagens voor niet-commercieel gebruik. Aanpassing van het gebruikersreglement) maakte Groen Bredene volgende opmerkingen:

  • We begrijpen dat er een degelijk beleid moet gevoerd worden rond het terrein voor aanhangwagens. Dit beleid moet er vooral op gericht zijn om mensen met een aanhangwagen die in een rijhuis wonen te helpen. Collectieve oplossingen zijn natuurlijk nog beter, maar we begrijpen dat sommige mensen zelf een aanhangwagen nodig hebben.
  • We begrijpen dat de gemeente niet onbeperkt kan vergunnen of toelaten op openbaar domein. Een kleine retributie moet kunnen, maar een prijszetting van 180 EUR roept bedenkingen op. Groen Bredene vindt dit buiten proportie. de kostprijs van aankoop van een aanwagen gaat gemiddeld richting de 1500, - euro  is niet van dien aard dat eigenaars er  zo maar er nog eens 180,- per jaar gaan bijbetalen. De bereidwilligheid om mee te werken aan het systeem dreigt hierdoor laag te zijn met als risico dat de aanwagens opnieuw meer in het straatbeeld verschijnen.
  • Op dit moment gaat het over 41 vergunningen (7380,-) inkomst, en zijn er 35 plaatsen voor zien.

Bij regelmatig ter plaatse te gaan stellen we vast dat er van de 35 plaatsen een 6-tal onbezet en 1 bezet door een autowrak zonder nummerplaat.

  • Met Groen stelden we daarom voor ifv van een degelijk beleid duidelijke criteria te formuleren om een vergunning te bekomen:
  • Met voorrang voor mensen die in een rijhuis wonen
  • Voor Bredenaars
  • Met een aanvaardbaar tarief.

Daarnaast zouden we als  gemeente zelfs nog creatiever kunnen zijn één of meerdere aanhangwagens ter beschikking te stellen van de bevolking  (cfr. autodelen ) wat een positieve aanpak is van het beheersen van het aanhangwagenpark  in Bredene. 

Wij stelden dan ook voor om deze aanpassing van het reglement niet goed te keuren en op zoek te gaan naar een positiever vergunningsbeleid dat rekening houdt met de inwoners. Het gemeentebestuur is echter niet op dit voorstel ingegaan.

 

Samenwerking Westtoer

Verder stelden wij vragen bij punt 6 op de gemeenteraad (Punt 6: Cultuur. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor de periode 2020-2025. Goedkeuring voorwaarden).

Dit dossier betreft een zesjarig engagement met een jaarlijkse dotatie van over de 300.000 EUR voor Westtoer. Groen Bredene stelde de vraag naar de kwaliteit van de evaluaties en de samenwerkingsrelaties. Het College stipuleerde dat er een vijftal evaluaties per jaar gebeuren. Groen Bredene zal dit in de toekomst goed opvolgen.

 

Vier belangrijke interventies op de gemeenteraad

Gisterenavond had Groen Bredene dan nog vier belangrijke interventies voorbereid voor de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Koen Uitenhove somt op:

 

Evaluatie winterduinen. De editie 2019-2020 was geen succes, mild uitgedrukt. Met Groen Bredene hadden we dit voorspeld. Winterduinen is zeer laattijdig aangepakt en vooral zonder alle mogelijkheden te benutten van inbreng verenigingen en lokale economie. De overheidsopdracht was dan ook kunst- en vliegwerk en heeft de zaak niet meer in de juiste plooi gekregen. Op de gemeenteraad werd een voorstel voorgelegd om de zaak op tijd en breed aan te pakken.

Op de gemeenteraad werd een evaluatie beloofd. Het College heeft ingestemd met een evaluatie door de Lokale Raad voor Economie en Toerisme, maar heeft ons geen garanties gegeven door middel van een plan van aanpak of timing. Inzake het betrekken van verenigingen is er geen repliek gekomen.

 

Onderhoudsplicht. Met de vernieuwbouw van Woonzorgcentrum Jacky Maes zijn nieuwe, hogere dagprijzen vastgelegd. Groen Bredene stelt deze prijszetting niet in vraag, maar stelt de gemeente wel de vraag wat de aanpak zal zijn voor mensen die, in tegenstelling tot vroeger, de rekening niet kunnen betalen. Met name nodigden we de gemeente uit om in dit kader financiële tussenkomsten niet te verhalen op de kinderen en, in analogie met Oostende, het toepassen van de onderhoudsplicht bij gemeenteraadsbesluit af te schaffen.

Het gemeentebestuur heeft dit voorstel afgevoerd met het argument dat er momenteel voor geen enkele inwoner uit Bredene wordt tussengekomen in een woonzorgcentrum en dat deze vragen individueel zullen bekeken worden en dat wat betreft onderhoudsplicht er steeds billijkheidsredenen kunnen toegepast worden. Groen Bredene vindt dit een afwachtende en paternalistische houding, die niet strookt met wat vele andere socialistische besturen wel ingevoerd hebben. Wij zullen op een later moment op dit dossier terugkomen.

 

Voetpadenplan.  In het budget is jaarlijks 125.000 EUR voorzien voor voetpaden.  In het verleden is door Groen Bredene reeds gevraagd naar planning, criteria, visie om over de jaren heen beslissingen te nemen welke voetpaden waar. Tot nu toe kregen we geen sluitend antwoord, daarom stelden we de vraag opnieuw.

Op de gemeenteraad heeft het gemeentebestuur zeer afwijkend geantwoord op bovenstaande vraagstelling. Het budget voetpaden moet zogenaamd samen gezien worden met andere budgetten openbaar domein en het budget is te beperkt om een echt rationeel beleid te voeren. Er moet ook een reserve gehouden worden voor onvoorziene voetpaden die aangelegd moeten worden.  Groen Bredene legt zich minder makkelijk neer bij het feit dat je geen specifieke voetpadenbeleid kan voeren. Andere gemeenten doen dit wel. We zullen deze modellen verder onderzoeken en in de nabije toekomst als voorstel presenteren aan het gemeentebestuur.

 

Fietsveiligheid. 88% van de Bredense zesdejaars gaan na het Lager naar een Middelbare School buiten Bredene (Statistiek Vlaanderen, Gemeentemonitor). Vanzelfsprekend gaat onze middelbare schooljeugd in hoofdzaak richting Oostende. Vanaf 15 jaar allemaal, overigens.

Dit betekent een dagelijkse verplaatsing in onze stedelijke regio.  Een belangrijke opgave voor ouders.  Moderne, bewuste ouders willen het gebruik van de auto vermijden. De fiets is een waardevol alternatief. Maar sommige ouders zijn ongerust om hun kinderen richting Sint-Andreas of Pegasus te sturen. Dit heeft te maken met fietservaring en gebrekkige fietsinfrastructuur. Ook het openbaar vervoer is niet aangepast. Koen Uitenhove heeft het gemeentebestuur enkele positieve voorstellen geformuleerd, vooral rond fietsen. Het bekende fietsexamen van Bredene maakt bijvoorbeeld niet de verplaatsing naar Oostende. 

Het College is vooral stil blijven staan bij het aspect openbaar vervoer. Samenwerking rond fietsinfrastructuur met Oostende werd niet echt behandeld. Wat betreft de voorstellen om het fietsexamen aan te passen, zou dit voorstel bekeken worden. Groen Bredene zal dit opvolgen en graag meewerken in dit dossier.