Groen Bredene ijvert voor sociale tarieven in Lokaal Dienstencentrum

05 Maart 2023

Groen Bredene ijvert voor sociale tarieven in Lokaal Dienstencentrum

Gemeenteraadslid Andrea Otlet dient voorstel in voor de invoering van sociale tarieven in het buurtrestaurant.

In juni zal het buurtrestaurant van het Lokaal Dienstencentrum in Bredene twee jaar bestaan. “Al van in het begin werd aangegeven dat er sociale tarieven zouden komen. Toch heeft de huidige meerderheid tot op heden geen enkel initiatief genomen om sociale tarieven in te voeren, ondanks verschillende herinneringen”, legt Lucas Vandendriessche uit, voorzitter van Groen Bredene. Het nieuwe groene gemeenteraadslid Andrea Otlet nam dan ook het initiatief om zelf een voorstel in te dienen op de gemeenteraad.

 

Het buurtrestaurant LDC heeft ondertussen zijn nut bewezen. De opkomst bewijst dat het een succes is. Er worden gezonde maaltijden geserveerd, er is ontmoeting en dat aan betaalbare prijzen. Op de gemeenteraad van december 2022 is het tarief aangepast naar 8,50 EUR per maaltijd. Dat is een acceptabele prijs in vergelijking met de private sector. De dienstverlening is ook uitgebreid naar het weekend.

“Allemaal mooie zaken dus”, zegt Andrea, “maar met dit beslissingsvoorstel willen wij opkomen voor de doelgroep mensen met ‘verminderde welzijnskansen’ door de invoering van een verlaagd tarief. Met Groen Bredene hebben we ook nog de vraag waarom partners van senioren, die de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben, niet mee kunnen komen eten. En verder stellen we ons vragen rond het feit dat het om een buurtrestaurant gaat naar de letter, maar niet in de feiten.

 

Meerderheid stemt tegen

Op de gemeenteraad werden onze opmerkingen zomaar van tafel geveegd door de meerderheid. “Er moet nog geëvalueerd worden, we moeten het nog bekijken." De bekende slogans. En de verwijzing naar het feit dat het restaurant al helemaal vol zit, is toch wel erg cynisch. Het gaat hier immers over een doelgroep die deze dienstverlening ook echt nodig heeft! Een bijzondere gedachtegang, vanuit socialistisch perspectief”, vindt Vandendriessche.

Secretaris Bruce Verburgh: “Onze tussenkomst op de gemeenteraad ging dus vooral over het realiseren van een sociale politiek ten aanzien van de groep mensen die financieel kwetsbaar zijn en gebruik willen maken van de dienstverlening. Dit aspect staat in het Vlaamse decreet en het is door de gemeente bij de oprichting ook opgenomen in de doelgroepen. Alleen is het in de prijszetting nog steeds niet gerealiseerd. 8,50 EUR per maaltijd is dan wel betaalbaar voor de doorsnee burger, voor de financieel kwetsbare persoon is dit niet zo”.

 

Straks zijn we drie jaar verder

Een sociaal tarief werd reeds aangekondigd van bij de eerste vastlegging van de tarieven op 20 april 2020. Op de gemeenteraad van 19 december 2022 is bij de aanpassing van de tarieven nogmaals aangekondigd dat er sociale tarieven zouden komen.

“Met Groen Bredene willen we echter niet langer blijven wachten. Straks zijn we drie jaar verder”, zegt Andrea. "Andere gemeenten en steden hanteren allemaal sociale tarieven. Het kan toch niet dat de gemeente Bredene achterblijft. Daarom dienden wij zelf een beslissingsvoorstel in op de gemeenteraad. De meerderheid stemde echter tegen."

 

Ons voorstel

Er zijn verschillende formules mogelijk, maar de meeste gemeenten en steden kiezen voor drie of twee tarieven. Een normaal tarief en een sociaal tarief en eventueel een tussentarief. Groen Bredene stelde voor om volgende tarieven te hanteren:

  • een normaal tarief van 8 à 9 euro
  • een verlaagd tarief van 5,5 euro voor iedereen met een verhoogde tegemoetkoming
  • een kansentarief van 3 euro per maaltijd voor mensen met een leefloon