Groen Bredene vraagt de oprichting van de aangekondigde gemeentelijke commissie Corona

29 April 2020

Groen Bredene vraagt de oprichting van de aangekondigde gemeentelijke commissie Corona

Groen Bredene ook ontgoocheld in het kustburgemeestersoverleg en de eigen burgemeester   De ontgoocheling omtrent het kustburgemeestersoverleg van vandaag 29 april is groot bij Groen Bredene: weeral een losse slag in het wilde Coronawater. “Waar wij dachten dat de burgemeesters zich samen met de gouverneur zouden buigen over maatregelen waarmee we met zijn allen, inwoners, tweede verblijvers en toeristen, het toeristisch seizoen zo veilig en gezond mogelijk kunnen doormaken, is het resultaat van totale andere aard. Blijkbaar is men niet verder geraakt dan het formuleren van enkele data waarop een aantal dingen volgens de burgemeesters terug mogelijk moeten zijn en dit vermomd als een advies naar de Federale veiligheidsraad”, stelt gemeenteraadslid Koen Uittenhove.

“Natuurlijk is het electoraal interessant om vlug enkel data en perspectieven te formuleren waar men eigenlijk niet eens zelf over kan beslissen. Wanneer gaan onze politici nu eindelijk eens verder kijken dat het topje van hun eigen neus? Beseffen ze dan niet dat deze manier van doen (ballonnetjes oplaten, voor hun beurt spreken, politiek opbod…) een degelijk, kordaat en gedragen beleid in de weg staat?”, gaat voorzitter Lucas Vandendriessche verder.

Hij legt uit: “Bij de start van de Coronacrisis lag de bal in het kamp van de gemeenten, de provincies en Vlaanderen. Toen zagen deze beleidsniveaus dat niet echt zitten en werd er snel om ter hardst geroepen om centrale, nationale aansturing.  Die is er dan gekomen met de Federale Veiligheidsraad. Waarbij de gemeenten en provincies zich dan hard ingespannen hebben om de genomen beslissingen in verband met Corona om te zetten in hun eigen, lokale beleid. 

Nu er nagedacht wordt over versoepeling en exit is iedere burgervader er echter weer als de kippen bij om opnieuw voor de centrale besluitvorming te kruipen om zich te kunnen profileren met populaire maatregelen. Volgens ons getuigt dit van weinig respect voor het geleverde werk van de hogere overheid, van de GEES en andere Van Ransten.”

Met Groen Bredene zijn we ook een stukje ontgoocheld in onze eigen burgemeester: Steve Vandenberghe.

Op vraag van Groen Bredene was er maandag 20 april na de gemeenteraad een Coronadebat. Naar onze mening verliep dit heel open en positief. Zowel meerderheid als oppositie formuleerden constructief hun bedenkingen die de burgemeester en het bestuur volmondig en in dank aanvaardden. De burgemeester stelde zelfs voor om een gemeentelijke commissie rond Corona in het leven te roep wat positief onthaald werd door Groen en NVA.

Waarom zijn we dan ontgoocheld?

Koen Uittenhove verduidelijkt: “Op dit Coronadebat heb ik expliciet gevraagd aan de burgemeester om toch maar niet mee te gaan in het politieke opbod van sommige kustburgemeesters, want dat is pure stemmingmakerij en komt inwoners en toeristen niet ten goede. De burgemeester begreep dit en ging mee in deze redenering. Hij had dezelfde redenering in april ook al gemaakt ten aanzien van de Vlaamse Ministers Zuhal Demir en Ben Weyts (‘stop die aankondigingspolitiek’).

Een week later echter is de burgemeester dit alles blijkbaar vergeten:

  • Op 26 april bijvoorbeeld roept burgemeester Vandenberghe op Twitter op om samen te werken en solidair te zijn, want alle kustgemeentes hebben dezelfde problematiek. En dan geeft hij er solo een lap op door als burgemeester van Bredene voor te stellen om aan de hele kust de hele zomer geen evenementen te organiseren. Met natuurlijk allerlei weerwerk van andere kustburgemeesters en een media-oorlogje met de burgemeester van Middelkerke.
  • Als de gemeente deze week kiest voor een eigen aanpak inzake mondmaskers en dit communiceert, kondigt hij dit initiatief onmiddellijk ook op zijn eigen Facebook-account aan. Op zich de moderne politiek misschien, maar naar ons gevoel toch ook een vorm van politisering van crisisbeheer in moeilijke tijden. Daar zijn grenzen aan.” 

Vandendriessche tenslotte: “Groen Bredene kan een en ander wel begrijpen. De laatste maanden heeft de gemeente Bredene veel crisis moeten beheren en beheersen. En de gemeente heeft dat op zich zeer goed gedaan. Er is zeer snel, zeer goed gewerkt. Wij verliezen dat niet uit het oog. We willen er alleen op wijzen dat deze crisis nog lang gaat duren. En we hopen dat de burgemeester opnieuw de basislijn van samenwerking terug vindt.

Hij kan dit doen door zijn eigen voorstel te realiseren: het oprichten van die aangekondigde gemeentelijke commissie ‘leven met Corona in Bredene’. Hopelijk geen opgelaten ballonnetje…”