Koning Auto verovert Plovieplein. Groen Bredene protesteert.

04 Augustus 2019

Koning Auto verovert Plovieplein. Groen Bredene protesteert.

Op de Gemeenteraad van 8 juli 2019 werd eenzijdig beslist om extra parkeerruimte te voorzien te midden het Plovieplein in Bredene. Een petanquebaan wordt opgeofferd, dicht bij de speeltoestellen voor kinderen. Dit alles om tegemoet te komen aan de zogenaamde 'eindeloze parkeerverzuchtigingen' van vele wijkbewoners.  

Open ruimte is heilig

Groen Bredene is niet akkoord met deze gang van zaken. Net als het gemeentebestuur is het ook voor ons niet duidelijk wat ALLE mensen van de wijk echt willen. Dit is niet gevraagd of onderzocht. Wellicht is er o.a. geluisterd naar de klachten van enkele aanwezige burgers op de wijkraad, maar op die wijkraden zijn ook andere geluiden te horen.

Zoals het geluid van Groen Bredene. Open ruimte is heilig. De 21e eeuw is niet de eeuw van de auto, maar de eeuw van een zoektocht naar alternatieve mobiliteit. En zeker een eeuw waarbij we de beperkte open en groene ruimte, die er nog is, moeten bewaren. En dus niet opofferen aan Koning Auto. De open ruimte is van iedereen, zeker ook aan kinderen, bejaarden en gezinnen.

 

Een ondoordachte beslissing van het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur heeft in het verleden overigens bewezen dat de zaken beter doordacht kunnen worden. Het gemeentebestuur heeft rond 2013 inzake parkeerdruk in Bredene-Duinen ZELF toen wel een studie besteld. Het Studiebureau VECTRIS heeft toendertijd in opdracht parkeerdruktellingen gedaan. Daarmee is toen rekening gehouden.  Waarom kan dat nu niet?

De beslissing stoelt dus niet op objectieve feiten. En eigenlijk was ze ook niet voorzien; omtrent bijkomende parking op het Plovieplein was niets voorzien in het meerjarenplan of het meerjarenbudget!  Deze impulsieve beslissing kan dan ook enkel gefinancierd worden vanuit andere budgetten. En dan wordt het gemeentebestuur voor Groen Bredene wel zeer cynisch: dit budget wordt gevonden in het niet realiseren van o.a. een groenzone en nieuwe LED-verlichting!

En nog erger: binnen het bevoegde adviesorgaan, de verkeerscommissie, was er duidelijke tegenkanting vanuit de experten. Het bestuur en de administratie duwen dit gewoon door, tegen opmerkingen van de experten in. De experten wijzen op het feit dat er geen globaal parkeerprobleem is op het Plovieplein en ze wijzen ook op het veiligheidsprobleem. Bijkomende parkeergelegenheid creëert bijkomende oversteek richting Bredene-Sas in een gevaarlijk stuk weg, met beperkte zichtbaarheid.


Voldoende alternatieven

Eigenlijk is er geen probleem in verband met bewonersparkeren, volgens Groen Bredene. Eigen metingen bevestigen dit. Een avondlijk bezoek aan de wijk levert het hele jaar door nog voldoende vrije parkeerplaatsen op.

En ten tweede zijn er een aantal bijkomende alternatieven (bijvoorbeeld parkeergelegenheid aan Sint-Maartensbrug, Nukkerwijkstraat en Gemeenschapscentrum). Deze alternatieven liggen op enige afstand. Maar voor het langdurig parkeren zijn ze zeker een alternatief. En, zoals gezegd, is de wijk zelf nog niet verzadigd. 

Er is natuurlijk wel het probleem van kortparkeren in een stukje Fritz Vinckelaan. Maar dit is overdag en dit vraagt andere oplossingen.

Dit is een ondoordachte, ondemocratische aanpak van een probleem dat niet aangetoond is.

Dit is een ondoordachte, ondemocratische aanpak van een probleem dat niet aangetoond is. En het is sowieso een aanslag op de schaarse open ruimte in een precaire wijk met veel doorgaand verkeer. Niet leuk voor wijkbewoners met kinderen bijvoorbeeld.

Voor Groen Bredene is dit een belangrijk breekpunt. Wij zullen ons zoveel en zolang als mogelijk verzetten tegen deze absurde beleidsbeslissing.

 

Het kan anders

Wij hebben overigens ideeën over een alternatieve, groene inrichting van het Plovieplein. Deze ideeën getuigen van groene waarden: duurzaamheid, bio-diversiteit, klimaatadaptatie.

Dit zijn slechts eerste ideeën. Vanuit deze visie willen wij echter ook de lokale bevolking betrekken op het Plovieplein. Vanuit de zogenaamde parkeerdruk willen we de wijkbewoners bevragen en willen we de mensen van de wijk laten meedenken aan oplossingen rond parkeren, mobiliteit en vooral de inrichting van het Plovieplein. 

Op woensdag 18 september 2019 zullen we een participatiemoment organiseren. Om 19u30 in De Caproen (Breendonklaan 2a, Bredene).

Burgerparticipatie is voor Groen Bredene heel belangrijk.