Groen Bredene steunt vzw Welzijnsschakels

10 Februari 2020

Groen Bredene steunt vzw Welzijnsschakels

Groen Bredene legde vorig jaar het gemeentebestuur zijn visie op armoedebestrijding voor. In het meerjarenplan en budget is met een en ander rekening gehouden. Zo komen er brugfiguren in het onderwijs en krijgen welzijnsactoren en armenverenigingen meer zeggenschap.  In de marge van de actie van Groen Bredene werd een Music For Life-sponsoractie voor vzw Welzijnsschakels. Vzw Welzijnsschakels is een vereniging voor iedereen, maar onze grootste aandacht gaat vooral naar kwetsbare gezinnen. We kozen voor een originele formule: een gesponsorde opruimactie

Voorstellen voor armoedebeleid

“In Bredene leven volgens het kansarmoedebeleidsplan 2.000 mensen onder de armoedegrens. Op de gemeenteraad van 21 oktober formuleert Groen Bredene dan ook zijn opmerkingen bij de aanpak van de gemeente. We prezen de strategische aanpak, maar wezen er op dat de gemeente te neiging heeft om te veel zelf op te nemen en te weinig in partnership te gaan met actoren en buurten”, aldus Koen Uittenhove, gemeenteraadslid.  Hij gaat verder: “We lanceerden ook een unieke methodiek van goed sociaal werk met het Sociaal Huis, nl. het werken met referentiebudgetten.  Dit voorstel vond niet onmiddellijk ingang, maar aan de andere kant vinden we wel goede zaken terug in het strategisch meerjarenplan van de gemeente. Vooral het werken met brugfiguren in het onderwijs is een zeer belangrijke actie”.

 

Gesponsorde opruimactie in het kader van Music For Life

“In de marge kondigde Groen Bredene in oktober ook aan om zelf de handen uit de mouwen. Geen woorden maar daden. Op 15 december deden we mee met een eigen Music For Life-actie waarbij we de opbrengst overmaken aan een vereniging, waar mensen in armoede het woord nemen. We kozen niet toevallig voor de Bredense vzw “Welzijnsschakels”, aldus Lucas Vandendriessche die voorzitter is van Groen Bredene.  Hij legt uit: “Voor die actie op 15 december kozen we voor een positieve actie. Een aantal leden lieten zich sponsoren om de omgeving Blauwe Sluis op te ruimen, mooi te maken. Een hele zondagvoormiddag werden alle blikjes, plasticafval en andere opgeruimd in de omgeving.  Dit resulteerde in een zevental volle zakken afval. Blikjes Jupiler, Red Bull en Coca Cola op kop (in die volgorde).”

 

Welzijnsschakels

Welzijnsschakels is een Vlaams overkoepelend orgaan waarvan o.a. een afdeling in Bredene. Vrijwilligers van Welzijnsschakels brengen kwetsbare mensen samen. Ze doen dit met een laagdrempelig aanbod van activiteiten, praktische steunacties (kledij, voeding, vrije tijd), huisbezoeken, vaste ontmoetingsmomenten, enzovoort.  Momenteel gaan ze in Bredene met zo’n 35 gezinnen op pad (een stijging van 10 gezinnen  t.o.v. 2019), waarbij dus ook heel wat kinderen. Welzijnsschakels Bredene werkt ook buurtverbindend door samen te werken met andere verenigen zoals Sjoeboe, de Chiro en Jokkebrok.

Welzijnsschakels Bredene is zeer actief: er is de jaarlijkse buurtbabbel, elke maand een bingonamiddag en elke week een diamond-paintingclub ten voordele van de vzw. In augustus 2020 organiseren ze een wijkfeest. En er komt een nieuw kunstzinnig project voor jongeren en een zinvolle activiteit voor tieners. Maar daar wordt nog hard over nagedacht en aan voorbereid.

De vzw moet dit allemaal doen met eigen middelen en sponsoring, vandaar de kleine bijdrage vanuit Groen Bredene.

 

Op maandag 3 februari  is er de officiële overhandiging van het opgehaalde sponsorgeld van 300 EUR. Dit gaat door in bij de werking van vzw Welzijnsschakels, Breendonklaan 2a in Bredene.